Drama-Tiyatro Sınıfı

Drama-tiyatro eğitimi aracılığı ile çocukların, vücut dilini kullanabilmesi, sesini ve nefesini düzgün kullanabilmesi, doğru ve düzgün ifadelerle konuşabilmesi, kendine yaratı olanakları sağlayıp geleceğe güvenli bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Susam Sokağım Anaokulu

DiGER SINIFLAR

Yorum Formu