Dans Sınıfı

Dans eğitimimiz üç ana dalda verilmektedir. Bale, halk oyunları, modern dans. Yıl içinde bu üç dalı donanımında barındıran dans öğretmenimiz, çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmakta,  çocuğa esnek bir vücut ve iyi b...

Read More

Drama-Tiyatro Sınıfı

Drama-tiyatro eğitimi aracılığı ile çocukların, vücut dilini kullanabilmesi, sesini ve nefesini düzgün kullanabilmesi, doğru ve düzgün ifadelerle konuşabilmesi, kendine yaratı olanakları sağlayıp geleceğe güvenli bireyler yetiştirilme...

Read More

İngilizce Sınıfı

Yabancı dil öğretiminin temel amacı, öğrencilerimizin uluslararası iletişim dili olan İngilizce ile ilk tanışmalarını zevkli bir deneyim haline getirerek çocuklarımızı yabancı dil öğrenmeye teşvik etmektir. Başlangıç noktamız kü?...

Read More

Yoga Sınıfı

Yoga, çocuklara işe kendileriyle başlayıp sonra da çevreleriyle ahenk içinde olmaları için ve hayatları boyunca uygulayacakları iyi değerleri öğrenmelerini teşvik eder. Keşfetmek. Kabul etmek. Paylaşmak. Sevmek. Saygı göstermek. Çocuk y...

Read More

Spor Aktiviteleri Sınıfı

Spor öğretmenimiz, spor aktivitelerini kendi bünyemizdeki havuzumuz ve aktivite odamızda yüzme ve beceri-koordinasyon eğitimi olarak iki dalda eğitim vermektedir. Spor aktivitelerinin amacı, öğrencilerimizin spora ilk adımlarını atmalarının...

Read More

Resim Sınıfı

Çocuklar farklı malzeme ve etkinlikler yardımı ile kendi duygu dünyalarıyla dış dünya arasında bir iletişim dili kurmaya yönlendirilir.. Resim eğitimi programı, öğrencinin duygu ve düşüncelerini, hayallerini, beklentilerini farklı malz...

Read More

Satranç Sınıfı

Öğrencilerimizin planlı hareket etmenin önemi ve gerekliliğini kavramalarına yardımcı olur, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Dikkatini tek konu üzerin...

Read More

Oyun Grubu Sınıfı

Oyun çocuğun duygularını, iç dünyasını yansıttığı en önemli araçtır. Çocuğunun gerçek dünyayla hayal dünyası arasında kurduğu bir köprüdür. Ve öğrenme sürecide attığı ilk adımları oyun yoluyla öğrenir. Sosyal, bilişsel...

Read More